Atal cais am brofiant

Gallwch atal cais am brofiant (‘cofnodi cafeat’), er enghraifft, oherwydd bod anghydfod ynghylch:

  • pwy all wneud cais am brofiant
  • p’un a oes ewyllys ai peidio

Mae cafeat yn para am 6 mis.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Sut i gofnodi cafeat

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn.

Gallwch wneud hyn eich hun, neu gallwch ddefnyddio cyfreithiwr neu unigolyn arall sydd wedi’i drwyddedu i ddarparu gwasanaethau profiant.

Gallwch naill ai:

Dewch o hyd i’ch cofrestrfa brofiant ddosbarth. Nid yw is-gofrestrfeydd yn delio â cheisiadau am brofiant.

Bydd arnoch angen:

  • enw llawn, dyddiad marwolaeth a chyfeiriad olaf yr ymadawedig
  • cyfeiriad yng Nghymru neu Loegr

Ni all y Gofrestrfa Brofiant roi cyngor cyfreithiol.

Ffi

Mae’n costio £20 i gofnodi cafeat.

Os byddwch yn gwneud cais drwy’r post, gallwch dalu drwy:

  • ffonio unrhyw gofrestrfa brofiant ddosbarth rhwng 9:30am a 3pm i dalu gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd
  • anfon siec yn daladwy i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM gyda’ch ffurflen