Atal cais am brofiant

Gallwch atal cais am brofiant (‘cofnodi cafeat’), er enghraifft, oherwydd bod anghydfod ynghylch:

  • pwy all wneud cais am brofiant
  • p’un a oes ewyllys ai peidio

Mae cafeat yn para am 6 mis.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Sut i gofnodi cafeat

Os ydych chi’n gwneud hyn eich hun, gallwch naill ai:

HMCTS Probate
PO BOX 12625
Harlow
CM20 9QE

Bydd angen y canlynol arnoch:

  • enw llawn, dyddiad marwolaeth a chyfeiriad olaf yr ymadawedig
  • cyfeiriad cartref yng Nghymru neu Loegr

Ffi

Mae’n costio £3 i gofnodi cafeat.

Os byddwch yn gwneud cais drwy’r post, rhaid talu drwy anfon siec sy’n daladwy i ‘Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM’ gyda’ch ffurflen.

Os ydych ar incwm isel, neu os ydych yn cael budd-daliadau penodol, efallai y gallwch gael help i dalu’r ffi cafaeat a ffioedd eraill y llys.