Ymgeisio ar-lein am basbort y Deyrnas Unedig

Gallwch ymgeisio ar gyfer, adnewyddu, amnewid neu ddiweddaru eich pasbort a thalu amdano ar-lein.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Ceisiadau pasbort a choronafeirws (COVID-19)

Mae’n cymryd mwy o amser nag arfer i ni brosesu ceisiadau oherwydd coronafeirws.

Peidiwch ag ymgeisio oni bai bod arnoch angen pasbort ar frys am resymau tosturiol, er enghraifft os oes aelod o’r teulu wedi marw, neu ar fusnes y llywodraeth.

Ffoniwch y Llinell Gyngor Pasbortau i gael gwybod beth i’w wneud.

Os yw eich pasbort yn un lliw byrgwnd neu ag ‘Undeb Ewropeaidd’ ar y clawr, gallwch barhau i’w ddefnyddio nes y daw i ben.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Byddwch angen cerdyn debyd neu gredyd i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Mae £9.50 yn rhatach i ymgeisio am basbort ar-lein yn hytrach na thrwy’r post.

Dylai gymryd tua 6 wythnos i chi gael eich pasbort oedolyn y Deyrnas Unedig cyntaf, ond gall gymryd mwy o amser.

Dylai pob math arall o gais (er enghraifft, adnewyddu pasbort neu gael pasbort plentyn) gymryd 3 wythnos. Gall gymryd mwy o amser os oes angen rhagor o wybodaeth neu os nad yw’ch cais wedi ei lenwi’n gywir.

Dylech ddefnyddio gwasanaeth gwahanol os ydych chi angen eich pasbort ar frys.

Peidiwch â threfnu unrhyw deithiau nes bod gennych chi basbort dilys - byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun.

Ffyrdd eraill o ymgeisio

Gallwch gasglu ffurflenni cais am basbort o’ch Swyddfa’r Post leol ac ymgeisio trwy’r post, neu ddefnyddio’r gwasanaeth Gwirio a Danfon Swyddfa’r Post.