Ymateb i wŷs rheithgor

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ymateb i lythyr (‘gwŷs’) yn gofyn ichi wasanaethu ar reithgor. Gallwch:

  • gadarnhau eich bod yn gallu mynd
  • dweud pam nad ydych ar gael
  • gwneud cais am gymorth y byddwch ei angen yn y llys, er enghraifft, oherwydd bod gennych anabledd

Gallwch ymateb ar ran unigolyn arall os ydynt yn rhoi caniatâd ichi wneud hynny.

Os ydych yn cael gwŷs rheithgor yn ystod lledaeniad y coronafeirws (COVID-19), mae dal yn rhaid i chi ymateb. Bydd arnoch angen mynychu’r llys, oni bai bod gennych symptomau COVID-19 neu os ydych yn hunanynysu neu dan gwarantin.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae’n rhaid ichi ymateb o fewn 7 diwrnod o’r dyddiad cawsoch y llythyr.

Byddwch angen:

  • eich rhif rheithiwr – mae hwn wedi’i nodi ar eich llythyr gwysio
  • eich enw a’ch cyfeiriad yn union fel y maent wedi’u nodi ar y llythyr – gallwch gywiro unrhyw gamgymeriadau pan fyddwch yn ymateb

Byddwch yn gallu lawrlwytho a chadw eich atebion yn y diwedd.

Gallwch gael dirwy o hyd at £1,000 os na fyddwch yn ymateb i wŷs rheithgor neu’n dweud celwydd er mwyn osgoi gwasanaethu ar reithgor.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Cymorth gyda defnyddio’r gwasanaeth ar-lein

Cysylltwch â’r Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor os nad ydych yn teimlo’n hyderus yn defnyddio cyfrifiadur.

Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor
jurysummoning@justice.gov.uk
Ffôn: 0300 456 1024
Dydd Llun i ddydd Iau, 9am i 5pm
Dydd Gwener, 9am i 3pm
Canfod mwy am brisiau galwadau

Ymateb trwy’r post

Llenwch eich ffurflen ymateb i wŷs rheithgor a’i dychwelyd o fewn 7 diwrnod. Mae’r wŷs rheithgor yn cynnwys amlen barod â stamp.

Os ydych wedi colli’r amlen, yna anfonwch y ffurflen at y Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor.

Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor
Pocock Street
Llundain
SE1 0BJ