Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ymateb i lythyr (‘gwŷs’) yn gofyn ichi wasanaethu ar reithgor. Gallwch:

  • gadarnhau eich bod yn gallu mynd
  • dweud pam nad ydych ar gael
  • gwneud cais am gymorth y byddwch ei angen yn y llys, er enghraifft, oherwydd bod gennych anabledd

Gallwch ymateb ar ran unigolyn arall os ydynt yn rhoi caniatâd ichi wneud hynny.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae’n rhaid ichi ymateb o fewn 7 diwrnod o’r dyddiad cawsoch y llythyr.

Byddwch angen:

  • eich rhif rheithiwr – mae hwn wedi’i nodi ar eich llythyr gwysio
  • eich enw a’ch cyfeiriad yn union fel y maent wedi’u nodi ar y llythyr – gallwch gywiro unrhyw gamgymeriadau pan fyddwch yn ymateb

Gallwch gael dirwy o hyd at £1,000 os na fyddwch yn ymateb i wŷs rheithgor neu’n dweud celwydd er mwyn osgoi gwasanaethu ar reithgor.

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Cymorth gyda defnyddio’r gwasanaeth ar-lein

Cysylltwch â’r Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor os nad ydych yn teimlo’n hyderus yn defnyddio cyfrifiadur.

Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor
jurysummoning@justice.gov.uk
Ffôn: 0300 456 1024
Dydd Llun i ddydd Iau, 9am i 5pm
Dydd Gwener, 9am i 3pm
Canfod mwy am brisiau galwadau

Ymateb trwy’r post

Llenwch eich ffurflen ymateb i wŷs rheithgor a’i dychwelyd o fewn 7 diwrnod. Mae’r wŷs rheithgor yn cynnwys amlen barod â stamp.

Os ydych wedi colli’r amlen, yna anfonwch y ffurflen at y Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor.

Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor
Pocock Street
Llundain
SE1 0BJ