கொழும்பிலுள்ள பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் இலங்கை அதேபோன்று மாலைதீவு என்பவற்றுக்கிடையில் உறவுகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் மற்றும் பேணுவதற்கும் பொறுப்பானதாகும்.

இது ஐக்கிய இராச்சியம், இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகள் என்பவற்றின் நலன்களின் ஓர் பரந்துபட்ட அரசியல், வர்த்தக, பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதாரம் தொடர்பான கேள்விகளைக் கையாள்வதுடன் சம்பந்தப்படுகின்றது. மாலை தீவுகளில் பிரித்தானிய இராஜதந்திர தூதுவர் இல்லை. மாலைதீவுகளுக்கான அனைத்து உதவிகளும் கொழும்பிலுள்ள உயர் ஸ்தானிகராலயத்தால் வழங்கப்படுகின்றது. கொழும்பிலுள்ள உயர் ஸ்தானிகராலயம் இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுகள் ஆகிய இரு நாடுகளிலுமுள்ள பிரித்தானிய நாட்டவர்களுக்கான தூதரக சேவைகளை வழங்குகின்றது. தலைநகர், மாலேயிலுள்ள ஓர் தூதரகத் தொடர்பாளர் அவசரமான தூதரக சேவை விடயங்களில் கொழும்பிலுள்ள பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயத்துடன் தொடர்பாடல் செய்கிறார்.

எங்களது சேவைகள்

Visas

For information on whether you require a visa for the United Kingdom and how to apply go to the UK Border Agency website

Births, deaths and marriages

Information on how you can register a birth or death which occurred overseas, and legal documents for couples marrying or entering into civil partnerships abroad.

Passports and emergency travel documents

How to renew or replace your British passport when visiting the UK and information on getting replacement travel documents if your passport is lost or stolen.

Travel advice

Information on staying safe and avoiding problems when living or travelling abroad, with links to our embassies, high commissions and other diplomatic posts across the world.

Legalisation Service

How to get official confirmation that your UK public documentation is genuine so it can be accepted by foreign authorities. The UK does not require any documents to be legalised for use within the UK.

எங்களது மக்கள்

James Dauris

James Dauris

British High Commissioner to Sri Lanka

  • Tom Burn

    Deputy Head of Mission to Sri Lanka and Maldives

எங்களைத் தொடர்பு கொள்க

British High Commission Colombo

389, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 7

Colombo
இலங்கை

Access and opening times