Office access and opening times

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสถานทูตและวันหยุดประจำปี

เวลาทำการ

สถานทูตอังกฤษ

เวลาทำการ: (เวลาท้องถิ่น)
วันจันทร์ - วันพฤหัส, 8.00 - 16.30น.
วันศุกร์ 8.00 - 13.00น.

แผนกการค้า & การลงทุน

เวลาทำการ: (เวลาท้องถิ่น)
วันจันทร์ - วันพฤหัส, 8.00 - 16.30น.
วันศุกร์ 8.00 - 13.00น.

แผนกกงสุล

เวลาเปิดทำการติดต่อแผนกกงสุล: (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ อังคาร พฤหัส, 8.00 - 11.00น. และ 13.00 - 15.00น.
พุธ ปิดให้บริการผู้มาติดต่อ
ศุกร์, 8.00 - 10.00น.

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

VFS กรุงเทพ

สถานกงสุล, เชียงใหม่

เวลาเปิดทำการติดต่อแผนกกงสุล: (เวลาท้องถิ่น)
วันจันทร์ - วันศุกร์, 9.00 - 11.30น.

เวลาเปิดทำการ: (เวลาท้องถิ่น)
วันจันทร์ - วันพฤหัส, 8.00 - 16.30น.
วันศุกร์, 8.00 - 13.00น.

ดูรายละเอียดองค์กรและการติดต่อทั้งหมด

ทางเข้าสำหรับผู้ทุพพลภาพ

กระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพและสถานทูตอังกฤษต่างให้ความใส่ใจใน การดูแลให้ผู้พิการทุพพลภาพสามารถเข้าถึงอาคารและการบริการต่างๆ ของกระทรวงฯ และสถานทูตฯ ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ อาคารและการบริการได้รับการออกแบบให้รองรับการเข้าถึงของผู้พิการทุพพลภาพ ได้อย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านการรักษาความปลอดภัย ในกรณีเช่นนี้ กระทรวงฯ และสถานทูตฯ จะดำเนินการให้มีทางเลือกในการให้บริการแก่ผู้พิการทุพพลภาพ หรือการดำเนินการให้ผู้พิการทุพพลภาพสามารถเข้าถึงอาคารสถานทูตฯ ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพที่มาติดต่อธุรกิจที่สถานทูตฯ ทางสถานทูตฯ ได้ระบุรายละเอียดของการเข้าถึงอาคารและการบริการของสถานทูตฯ โดยผู้พิการทุพพลภาพดังระบุตข้างล่างนี้ และสถานทูตฯ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทุพพลภาพตามสมควร

การเข้าอาคารสถานทูตฯ ในกรณีทั่วไป

การเข้ามาในเขตและตัวอาคารสถานทูตฯ นั้น โดยปกติจะต้องผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย และจะต้องใช้เส้นทางและส่วนของอาคารที่กำหนดไว้เท่านั้น อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างทราบเป็นอย่างดี ว่า จะต้องปฏิบัติต่อผู้พิการทุพพลภาพอย่างไร และจะพยายามอย่างเต็มที่ในอันที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพตาม สมควรในระหว่างการติดต่อธุระที่สถานทูตฯ เพื่อให้ผู้พิการทุพพลภาพสามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ในขณะนี้ ทางสถานทูตฯ กำลังดำเนินการพิจารณาข้อจำกัดของการเข้าถึงการให้บริการในส่วนนี้อยู่

 • โดยทั่วๆ ไปนั้น ประตูทางเข้าจะสะดวกในการเข้าออก และจะไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ณ ทางเข้าดังกล่าว อย่างไรก็ดี รถเข็นผู้พิการไม่อาจเข้าไปในทางเข้าของฝ่ายวีซ่า ฝ่ายกงสุล หรือทางเข้าสาธารณะอื่นๆ ได้ ในกรณีนี้ ผู้พิการทุพพลภาพจะได้รับการช่วยเหลือให้เข้าสถานทูตฯ โดยใช้ทางเข้าที่จัดให้ไว้เป็นการเฉพาะ
 • ทางเข้าหลักและทางเข้าฝ่ายวีซ่านั้น จะเข้าถึงได้โดยต้องใช้บันได 2-3 ขั้น หรือทางเข้าที่เป็นทางลาด ฝ่ายกงสุลอยู่บนชั้นที่หนึ่งของอาคาร ซึ่งไม่อาจเข้าถึงได้โดยการใช้ลิฟต์ ผู้ที่มาติดต่อธุระกับฝ่ายกงสุลจะถูกนำไปยังพื้นที่ต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะออกมาพบกับผู้ที่มาติดต่อธุระในพื้นที่ต้อนรับนี้
 • ลิฟท์เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสามารถใช้ขึ้นลงไปยังชั้นหลักๆ ได้ แต่อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในการใช้ลิพต์เพื่อขึ้นลงไปที่ชั้นลอยหรือชั้น ที่อยู่ติดกัน
 • ห้องสุขาของสถานทูตฯ ได้รับการปรับให้สามารถใช้ได้โดยผู้พิการทุพพลภาพ แต่ในขณะนี้ยังต้องรอการปรับปรุงในส่วนเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้ห้องสุขาโดยผู้พิการทุพพลภาพสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 • สถานทูตฯ สามารถอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพได้ หากได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นการล่วงหน้า
 • โดยทั่วๆ ไปนั้น สิ่งปูพื้นจะปลอดภัยและราบเรียบ
 • สถานทูตฯ ได้จัดให้มีราวเกาะที่ง่ายต่อการจับยึดในพื้นที่ต่างๆ โดยทั่วไป
 • ประตูทางเข้าหลักนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีความยากลำบากในการเข้าออกแต่อย่างใด
 • ไฟและแสงสว่างในตัวอาคารสถานทูตฯ มีความสว่างอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สถานทูตฯ ได้จัดให้มีการจัดการด้านการนำพาบุคคลออกจากอาคาร/ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพที่มาติดต่อธุระที่สถานทูตฯ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือในกรณีที่ต้องนำผู้ที่อยู่ในอาคารออกจากอาคาร โดยเร่งด่วน
 • สถานทูตฯ ได้จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการสำหรับผู้มาติดต่อธุระในห้องโถงพักผ่อนสาธารณะ

การเข้าถึงอาคารสถานทูตฯ สำหรับผู้พิการด้านสายตา

 • ป้ายต่างๆ ที่จัดไว้ในสถานทูตฯ นั้น โดยทั่วๆ ไปจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถอ่านได้โดยง่าย
 • สถานทูตฯ ไม่มีข้อจำกัดในการนำสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาเข้ามาในอาคารสถานทูตฯ แต่อย่างใด
 • สถานทูตฯ ได้จัดให้มีทางเข้าพิเศษสำหรับผู้ที่หูหนวก/หรือผู้ที่มีปัญหาในการได้ยินที่มาติดต่อธุระกับทางสถานทูตฯ
 • โปรดทราบว่าทางสถานทูตฯ มิได้ติดตั้งระบบช่วยการได้ยิน (Hearing Loops) ไว้ในตัวอาคารสถานทูตฯ
 • โปรดทราบว่าทางสถานทูตฯ มิได้ติดตั้งระบบ Minicom และ Textphones ไว้ในตัวอาคารสถานทูตฯ
 • เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ไม่อาจใช้ภาษามือได้ แต่ทางสถานทูตฯ สามารถเป็นธุระจัดหาล่ามแปลภาษามือซึ่งเป็นคนไทยให้ได้

การติดต่อกับสถานทูตอังกฤษ

หากท่านต้องการไปเยือนสถานทูตอังกฤษ หรือใช้บริการต่างๆ ของทางสถานทูตอังกฤษ และรู้สึกว่าการเข้าถึงอาคารและการบริการของสถานทูตฯ มีความยากลำบากสำหรับท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริหาร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 355 8333 โดยฝ่ายบริหารจะพยายามหาวิธีทางเลือกประการอื่นใด เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงอาคารและการบริการของสถานทูตฯ ได้ต่อไป

วันหยุดประจำปีสถานทูต

สถานทูตอังกฤษจะปิดทำการวันหยุดประจำปี 2557 ดังนี้

 • วันพุธ 1 มกราคม
 • วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์
 • วันจันทร์ 14 เมษายน
 • วันอังคาร 15 เมษายน
 • วันศุกร์ 18 เมษายน
 • วันจันทร์ 21 เมษายน
 • วันจันทร์ 5 พฤษภาคม
 • วันศุกร์ 11 กรกฎาคม
 • วันอังคาร 12 สิงหาคม
 • วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม
 • วันศุกร์ 5 ธันวาคม
 • วันพฤหัสบดี 25 ธันวาคม
 • วันศุกร์ 26 ธันวาคม
 • วันพุธ 31 ธันวาคม