World location news

Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria

Misioni yne

Ne punojmë në Shqipëri për të mbështetur sundimin e ligjit dhe reformat ekonomike që i kërkohen Shqipërisë për të përmbushur kushtet për anëtarësim në BE. Ne punojmë ngushtë me autoritetet shqiptare për të zvogëluar efektin që ka krimi i organizuar dhe emigrimi i paligjshëm në Mbretërinë e Bashkuar.