Trosolwg

Dilynwch y camau hyn os oes gennych anghydfod â’ch cymydog.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

  1. Ceisiwch ddatrys y broblem yn anffurfiol trwy siarad â’ch cymydog.

  2. Os yw’ch cymydog yn denant, gallech gysylltu â’i landlord.

  3. Gallech ddefnyddio gwasanaeth cyfryngu os nad yw codi’r mater yn anffurfiol yn gweithio.

  4. Os yw’r anghydfod yn cynnwys niwsans statudol (rhywbeth fel cerddoriaeth uchel neu gŵn yn cyfarth), gallwch gwyno i’ch cyngor lleol.

  5. Cysylltwch â’r heddlu os yw’ch cymydog yn torri’r gyfraith trwy fod yn dreisgar neu aflonyddu arnoch.

  6. Os yw popeth arall wedi methu, gallwch gymryd camau cyfreithiol trwy’r llys.