Cofrestru ar gyfer a chyflwyno'ch Ffurflen Dreth Hunanasesiad

3. Cofrestru os nad ydych yn hunangyflogedig

Os oes rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth ac ni anfonwyd un y llynedd, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesiad erbyn 5 Hydref.

Os ydych eisoes wedi anfon Ffurflen Dreth

Bydd angen eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) arnoch er mwyn cofrestru. Mae’r cyfeirnod yn 10 digid o hyd, ac mae gennych ers i chi gofrestru’n flaenorol. Gallwch ddod o hyd i’ch UTR os ydych wedi’i golli.

Defnyddiwch y cyfrif ar-lein a sefydlwyd gennych yn flaenorol er mwyn cyflwyno’ch Ffurflen Dreth.

Os nad ydych erioed wedi anfon Ffurflen Dreth

Bydd llythyr yn eich cyrraedd cyn pen 10 diwrnod gwaith (21 os ydych dramor) a fydd yn cynnwys eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR). Bydd angen hwn arnoch i ymrestru ar gyfer gwasanaethau ar-lein Hunanasesiad er mwyn i chi allu cyflwyno eich Ffurflen Dreth ar-lein.

Bydd Cod Cychwyn yn eich cyrraedd drwy’r post cyn pen 10 diwrnod gwaith o ymrestru (21 os ydych dramor). Bydd angen hwn arnoch wrth fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein am y tro cyntaf.