Hysbysiadau Gweithdrefn Un Ynad

Os ydych wedi cael eich cyhuddo o fân drosedd, efallai y gall ynad benderfynu ar eich achos heb i chi orfod mynd i’r llys. Gelwir hyn yn ‘gweithdrefn un ynad’.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, byddwch yn cael hysbysiad gweithdrefn un ynad pan fyddwch yn cael eich cyhuddo.

Bydd ynad yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’ch achos heb i chi gael cyfle i ddweud eich dweud os na fyddwch yn ymateb i’ch hysbysiad o fewn 21 diwrnod. Gallech eich cael yn euog neu gael dirwy.

Mae’r rheolau yn wahanol yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Sut i ymateb i’ch hysbysiad

Bydd eich hysbysiad yn dweud wrthych pwy a ddygwyd yr achos yn eich erbyn (er enghraifft, yr heddlu neu Trwyddedu Teledu), sut i gyflwyno ple, ac os gallwch gyflwyno ple ar-lein.

Pan fyddwch yn ymateb bydd angen i chi ddweud a ydych chi’n pledio yn euog neu’n ddieuog.

Pledio’n euog

Gallwch ddewis os ydych chi eisiau mynd i’r llys neu beidio.

Os na fyddwch yn mynd i’r llys, bydd yr ynad yn gwneud penderfyniad ar sail yr wybodaeth sydd ganddynt. Byddwch yn cael llythyr gyda phenderfyniad yr ynad.

Gallwch fynd i’r llys os ydych eisiau rhoi gwybodaeth yn uniongyrchol i’r ynad. Byddwch yn cael llythyr yn dweud wrthych pa bryd i fynd i’r llys.

Pledio’n ddieuog

Mae’n rhaid i chi fynd i’r llys a rhoi gwybodaeth yn uniongyrchol i’r ynad. Byddwch yn cael llythyr yn dweud wrthych pa bryd i fynd i’r llys.

Os na fyddwch yn ymateb i’ch hysbysiad gweithdrefn un ynad

Os na fyddwch yn ymateb i’ch hysbysiad o fewn 21 diwrnod, bydd yr ynad yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’ch achos heb i chi gael cyfle i ddweud eich dweud.

Gall hyn olygu os byddwch yn eich cael yn euog a’ch dedfrydu, ni fydd lleihad yn y ddedfryd os byddwch yn pledio’n euog. Gall eich dirwy a’ch pwyntiau cosb fod yn uwch hefyd. Gall arian gael ei gymryd o’ch cyflog neu’ch budd-daliadau.

Os oes arnoch angen cymorth gyda’ch hysbysiad gallwch gael cyngor cyfreithiol. Gallwch hefyd gael cyngor am ddim gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth.