This part of GOV.UK is being rebuilt – find out what beta means

HMRC internal manual

Double Taxation Relief Manual

Norway: inadmissible taxes

The three capital taxes covered by Article 2 of the previous Agreement (SI1985/1988) continue to be inadmissible.

The taxes concerned are:

The capital element of the petroleum activities tax (skatt til staten av inntekt vunnet ved undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøilske petroleumsforekomster og dertil knyttet virsomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum).

The national tax on capital (formuesskatt til staten).

The municipal tax on capital (formuesskatt til kommunen).