This part of GOV.UK is being rebuilt – find out what beta means

HMRC internal manual

Double Taxation Relief Manual

Norway: admissible taxes

Admissible for credit under the agreement:

National income tax (inntektsskatt til staten).

County municipal tax on income (inntektsskatt til fylkeskommunene).

Municipal tax on income (inntektsskatt til kommunen).

National tax on income from the exploration for and the exploitation of submarine petroleum resources and activities and work relating thereto including pipeline transport of petroleum produced (skatt til staten av vunnet ved undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøilske petroleumsforekomster og dertil knyttet virsomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum).

National tax on remuneration to non-resident artistes, (skatt til staten på honorar til utenlandske artisterv).