Guidance

Y cynllun Dosbarthu Carcasau Eidion: dosbarthu carcasau

Mae'n rhaid i ladd-dai eidion drin, categoreiddio, dosbarthu, pwyso a labelu carcasau yn unol â'r rheoliadau a hysbysu cyflenwyr o'r canlyniadau.