Cyfarwyddyd

Rhowch wybod i CThEM os ydych wedi tandalu'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn y sector gofal cymdeithasol

Gallwch gael cymorth i weithio allan a ydych wedi tandalu'ch gweithwyr am sifftiau cysgu preswyl, a rhoi gwybod i Gyllid a Thollau EM, drwy ddefnyddio'r cynllun cydymffurfio gofal cymdeithasol.