Guidance

Dosbarthu carcasau moch ac eidion: os na fyddwch yn cydymffurfio

Beth fydd yn digwydd os bydd arolygydd yn canfod eich bod yn torri rheoliadau ar raddio carcasau moch neu ddosbarthu carcasau eidion.