Guidance

Cydymffurfio â'r Cynllun Labelu Cig Eidion Gorfodol

Mae'n rhaid i chi roi'r cig eidion a'r cig llo rydych yn eu gwerthu mewn batshys a'u labelu yn ôl rheolau penodol sy'n amrywio o gynnyrch i gynnyrch.