Guidance

Cofnodi prisiau gwartheg pwysau marw: canllawiau i ladd-dai

Mae'n rhaid i ladd-dai ym Mhrydain Fawr sy'n ymdrin â lefel uchel o garcasau gwartheg anfon data am brisiau i'r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) bob wythnos.