Cyfarwyddyd

Ynglŷn â Sgrinio Daearegol Cenedlaethol (NGS)

Dod i adnabod daeareg eich ardal

Yn Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM) rydym yn casglu’r wybodaeth ddaearegol sy’n bodoli eisoes ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Bydd hyn yn rhoi darlun i chi o beth sy’n bodoli o dan eich traed, ac mae hynny yn berthnasol i ddiogelwch hirdymor Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF).   Mae ein hastudiaeth wedi cymhwyso - Canllawiau Terfynol Sgrinio Daearegol Cenedlaethol a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2016 yn dilyn adolygiad arbenigol annibynnol ac ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd y wybodaeth ddaearegol ar gael ar gyfer 13 ardal Arolwg Daearegol Prydain mewn fformat hygyrch fydd yn dangos crynodeb lefel uwch o botensial pob ardal i gynnal GDF. Bydd angen mwy o wybodaeth fanwl er mwyn clustnodi lleoliadau fyddai’n bendant yn addas.

A map of the 13 regions across England, Wales and Northern Ireland that will have geological information made available.
The thirteen geological regions

Bydd yr astudiaeth hon yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer ein trafodaethau ag unrhyw gymuned leol fydd yn mynegi diddordeb yn ein rhaglen GDF. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni drwy e-bostio gdfenquiries@nda.gov.uk a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. Os hoffech dderbyn hysbysiadau e-bost am ddiweddariadau i’r tudalennau yma, ’cofrestrwch gyda’n gwasanaeth e-fwletin

Ewch i wefan gwaredu daearegol

Published 25 Ionawr 2018