Straipsnis

NE seksualiniam smurtui konfliktų zonose

Per pastaruosius aštuoniolika mėnesių politinė valia stabdyti šiuos baisius nusikaltimus sustiprėjo geometrine progresija.

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

NE seksualiniam smurtui konfliktų zonose

Prievartavimas ir seksualinis smurtas yra naudojami kaip karo priemonė visame pasaulyje. Taip sunaikinamos ištisos bendruomenės ir sugriaunami moterų ir vyrų, berniukų ir mergaičių gyvenimai. Šių nusikaltimų poveikis išlieka ilgą laiką, o besikartojanti prievarta ir smurtas įsuka nesibaigiantį konfliktų ratą. Tačiau, kad reali padėtis pasikeistų, vien politinių įsipareigojimų neužtenka.

Birželio mėnesį Londone vyks pasaulinis aukščiausio lygio susitikimas – didžiausias iki šiol surengtas tokio pobūdžio renginys. Susitikimui pirmininkaus Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekeretorius William Hague ir Angelina Jolie, Jungtinių Tautų (JT) specialioji pasiuntinė pabėgelių reikalams. Susitikime dalyvaus vyriausybių, pilietinės visuomenės, žiniasklaidos, kariuomenių, teismų ir visuomenės atstovai, kurie aptars būtinus praktinius veiksmus.

Prievartavimas ir seksualinis smurtas nėra neišvengiama karo dalis.

„Esu tvirtai įsitikinęs, kad kova su seksualiniu smurtu konfliktų metu yra pagrindinė priemonė, užtikrinanti konfliktų prevenciją ir taiką visame pasaulyje. Kai nėra teisingumo, pasėjamos būsimų konfliktų sėklos ir stabdomas vystymasis“

Williamas Hague

Politinė valia ir praktiniai veiksmai

2013 m. Didžiojo aštuoneto (G8) valstybių deklaracijoje ir 2013 m. rugsėjo 24 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pateiktoje Įsipareigojimo nutraukti seksualinį smurtą konfliktų metu deklaracijoje nustatytos sritys, kuriose būtina imtis tarptautinių veiksmų – gerinti atskaitomybę ir pagrindimą dokumentais; teikti didesnę paramą ir apsaugą išgyvenusioms smurtą aukoms; užtikrinti saugumo ir teisingumo sektoriaus reformą ir pagerinti tarptautinį strateginį bendradarbiavimą įgyvendinant Seksualinio smurto prevencijos iniciatyvą.

Tikimės, kad birželį Londone vyksiančiame susitikime visos šalys susitars dėl praktinių veiksmų, kurie realiai pakeis esamą situaciją.

Atėjo laikas veikti. Tam šalys turi:

  • Prisijungti prie Tarptautinio protokolo dėl seksualinio smurto konfliktų metu tyrimo ir patvirtinimo dokumentais birželį Londone vyksiančiame susitikime;
  • Priimti nacionalinių įstatymų pataisas, kuriomis būtų užtikrinta, jog prievartavimas, seksualinė vergovė, priverstinė prostitucija ar bet kokia kita seksualinės prievartos forma būtų vertinama kaip šiurkštus Ženevos konvencijų pažeidimas;
  • Teikti didesnę paramą žmogaus teisių gynėjams;
  • Palaikyti „Raginimą imtis veiksmų gerinant moterų ir mergaičių apsaugą ekstremaliose situacijose“;
  • Stiprinti karinius pajėgumus seksualinio smurto problemai konflikto zonose spręsti;
  • Remti daugiašales iniciatyvas, skirtas įtraukti prevencines priemones į politines gaires ir atitinkamas misijas, pavyzdžiui, ES, NATO ir Afrikos Sąjungoje.

Išreikškite savo paramą.

Daugiau informacijos:

G8 deklaracija dėl seksualinio smurto

Įsipareigojimo nutraukti seksualinį smurtą konfliktų metu deklaracija

JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2106

Daugiau informacijos apie Londone vyksiantį aukščiausio lygio susitikimą

Informacija JK vyriausybės tinklalapyje apie kampaniją

Informacija Twitter tinkle @end_svc ir @FCOHumanRights #timetoact #sexualviolence #conflict

Informacija lietuvių kalba

Jungtinės Karalystės ambasados Vilniuje tinklalapis

Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje Facebook tinkle

Published 28 gegužės 2014