Ystadegau

Mynegai Prisiau Tai y DU: adroddiad Cymru: Chwefror 2017

Adroddiad misol yn dangos y data ar gyfer prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru.