Ystadegau

Mynegai Prisiau Tai y DU: adroddiad Cymru: Chwefror 2017

Adroddiad misol yn dangos y data ar gyfer prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru.

Dogfen

Details

Yn yr adroddiad hwn:

  • Prif ystadegau
  • Newid mewn prisiau
  • Nifer y gwerthiannau
  • Statws adeiladu
  • Statws y prynwr
  • Statws ariannu
  • Nifer yr adfeddiannau
Published 11 Ebrill 2017