Ystadegau

Mynegai Prisiau Tai y DU: adroddiad Cymru: Ebrill 2018

Adroddiad misol yn dangos y data ar gyfer prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru.

Dogfennau

Manylion

Yn yr adroddiad hwn:

  • Prif ystadegau
  • Newid mewn prisiau
  • Nifer y gwerthiannau
  • Statws eiddo ar gyfer y DU
  • Statws y prynwr
  • Statws ariannu
  • Nifer yr adfeddiannau
Published 13 Mehefin 2018