Ystadegau

Mynegai Prisiau Tai y DU Cymru: Ebrill 2016

Adroddiad misol yn dangos y data ar gyfer prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru.