Ystadegau

Mynegai Prisiau Tai y DU Cymru: Ebrill 2016

Adroddiad misol yn dangos y data ar gyfer prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru.

Dogfennau

Manylion

Yn yr adroddiad hwn:

  • Prif ystadegau
  • Newid mewn prisiau
  • Nifer y gwerthiannau
  • Statws adeiladu
  • Statws y prynwr
  • Statws ariannu
Published 14 Mehefin 2016