Ystadegau

Crynodeb o Fynegai Prisiau Tai y DU: Ebrill 2017

Adroddiad misol sy'n dangos newidiadau mewn prisiau tai cyfartalog ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.