National Statistics

Marwolaethau lle roedd Clostridium difficile yn ffactor, Cymru, 2014

National Statistics

Marwolaethau Clostridium difficile yng Nghymru yn 2014, wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw, grŵp oedran a lleoliad y farwolaeth.