National Statistics

Marwolaethau lle roedd Clostridium difficile yn ffactor, Cymru, 2014

Marwolaethau Clostridium difficile yng Nghymru yn 2014, wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw, grŵp oedran a lleoliad y farwolaeth.

Documents

Marwolaethau lle roedd Clostridium difficile yn ffactor, Cymru, 2014

Details

Official statistics are produced impartially and free from political influence

Published 3 September 2015