Ystadegau

Cwmnïau Corfforedig yn y Deyrnas Unedig - Mai 2016

Gwybodaeth am gwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig a gorfforwyd yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Mai 2016.

Dogfennau

Manylion

Ystadegau misol ar gwmnïau, gan gynnwys nifer y corfforiadau, diddymiadau, dogfennau a gofrestrwyd a maint cyfan y gofrestr yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Gweler heyfd: Cwmnïau Corfforedig yn y Deyrnas Unedig (yn fisol ac yn wythnosol hyd fis Mai 2016).

Ystadegau blaenorol

Gallwch ddarllen datganiadau ystadegau blaenorol ar gyfer cwmnïau corfforedig neu gellir gweld sganiad o ddatganiadau ystadegau blynyddoedd blaenorol ar Yr Archifau Gwladol..

Ymgynghoriad

Cynaliasom ymgynghoriad rhwng mis Mawrth a mis Mai 2016 ar y cynnig i newid fformat ein datganiadau ystadegol a pha mor aml rydyn ni’n eu cyhoeddi. Mae canlyniadau’r ymgynghoriad hwn wedi cael eu cyhoeddi. Os oes gennych unrhyw adborth ar y canlyniadau hyn, mae croeso ichi anfon neges e-bost at statistics@companieshouse.gov.uk.

Published 30 Mehefin 2016