Consultation outcome

Ymgynghoriad ar newidiadau i’n datganiadau ystadegol

This consultation has concluded

Original consultation

Summary

Rydyn ni’n cynnig newid maint a fformat ein datganiadau ystadegol a pha mor aml rydyn ni’n eu cyhoeddi.

This consultation ran from
to