Ystadegau

Cwmnïau Corfforedig yn y Deyrnas Unedig - Mehefin 2016

Gwybodaeth am gwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig a gorfforwyd yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Mehefin 2016.

Dogfennau

Manylion

Ystadegau misol ar gwmnïau, gan gynnwys nifer y corfforiadau, diddymiadau, dogfennau a gofrestrwyd a maint cyfan y gofrestr yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Gweler heyfd: Cwmnïau Corfforedig yn y Deyrnas Unedig (yn fisol ac yn wythnosol hyd fis Mehefin 2016)).

Ystadegau blaenorol

Gallwch ddarllen datganiadau ystadegau blaenorol ar gyfer cwmnïau corfforedig neu gellir gweld sganiad o ddatganiadau ystadegau blynyddoedd blaenorol ar Yr Archifau Gwladol.

Diwygio ystadegau mis Mehefin:
Canfuwyd gwall cynhyrchu yn y ddogfen hon a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar 28 Gorffennaf 2016. Roedd y gwall yn Siart 1 ar dudalen 6 o’r cyhoeddiad.

Dangoswyd y ffigur diddymiadau ar gyfer yr wythnos 4-10 Mehefin 2016 yn anghywir fel 9,695. Fe ddylai’r ffigur hwn ddarllen 6,695. Mae’r gwall hwn wedi cael ei gywiro erbyn hyn. Mae’r taenlenni Gweithgarwch Misol y Gofrestr ac O Wythnos i Wythnos hefyd wedi cael eu cywiro.

Published 28 Gorffennaf 2016
Last updated 12 Awst 2016 + show all updates
  1. Revision of June statistics
  2. Added translation