Ystadegau

Cwmnïau corfforedig yn y Deyrnas Unedig Gorffennaf i Fedi 2016

Datganiad chwarterol yn rhoi gwybodaeth am nifer y cwmnïau ar y gofrestr, cwmnïau sydd newydd eu corffori a chwmnïau sydd wedi’u tynnu o’r gofrestr.

Dogfennau

Manylion

Mae Tŷ’r Cwmnïau yn cynhyrchu adroddiadau chwarterol am y cwmnïau hynny sydd newydd eu corffori ar y gofrestr ac sy’n cael eu tynnu o’r gofrestr, a meintiau’r gofrestr gyfan a’r gofrestr effeithiol. Rhoddir gwybodaeth ychwanegol am ddiddymiadau cwmnïau a gweithdrefnau ansolfedd eraill.

Rhoddir gwybodaeth am bob cwmni, am gwmnïau cyhoeddus ac am bartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (PAC). Mae’r tablau’n ymdrin â’r Deyrnas Unedig yn gyfan, a Chymru a Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon yn unigol.

Published 27 Hydref 2016