Statistics release announcement

Marwolaethau yn ymwneud ag MRSA, Cyrmu, 2014

Marwolaethau MRSA yng Nghymru yn 2014, yn ôl rhyw, grŵp oedran a lleoliad y farwolaeth.

These statistics will be released on 3 September 2015 9:30am