Guidance

Welsh language guide: Deddf Cydraddoldeb 2010: Beth sydd angen i mi ei wybod fel gofalwr?

Yn y daflen ffeithiau hon, rydym yn dweud wrthych am rai o’r pwyntiau pwysicaf yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Ond, nid yw’r daflen ffeithiau hon …