Guidance

Welsh language guide: Deddf Cydraddoldeb 2010: Beth sydd angen i mi ei wybod fel gofalwr?

Yn y daflen ffeithiau hon, rydym yn dweud wrthych am rai o’r pwyntiau pwysicaf yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Ond, nid yw’r daflen ffeithiau hon …

Document

Detail

Yn y daflen ffeithiau hon, rydym yn dweud wrthych am rai o’r pwyntiau pwysicaf yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Ond, nid yw’r daflen ffeithiau hon yn son am eich holl hawliau. Cofiwch gael cyngor os ydych yn credu bod rhywun yn gwahaniaethu yn eich erbyn, hyd yn oed os nad ydym yn trafod eich sefyllfa chi yma.

This guide tells you about some of the most important points in the Equality Act. However, this guide doesn’t cover all your rights. Get advice if you think you’re being discriminated against, even if we don’t cover your situation here.

 

Date: Wed Jun 22 15:59:08 BST 2011

Full Document