Guidance

Welsh language guide: Deddf Cydraddoldeb 2010: Beth sydd angen i mi ei wybod? Canllaw cryno i'ch hawliau

Yn y daflen ffeithiau hon, rydym yn dweud wrthych am rai o’r pwyntiau pwysicaf yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Ond, nid yw’r daflen ffeithiau hon …

Documents

Welsh language guide: Deddf Cydraddoldeb 2010: Beth sydd angen i mi ei wybod? Canllaw cryno i'ch hawliau (PDF file - 310kb)

This file may not be suitable for users of assistive technology. Request an accessible format.

If you use assistive technology (such as a screen reader) and need a version of this document in a more accessible format, please email Publishing.team@education.gsi.gov.uk. Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Details

Yn y daflen ffeithiau hon, rydym yn dweud wrthych am rai o’r pwyntiau pwysicaf yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Ond, nid yw’r daflen ffeithiau hon yn son am eich holl hawliau. Cofiwch gael cyngor os ydych yn credu bod rhywun yn gwahaniaethu yn eich erbyn, hyd yn oed os nad ydym yn trafod eich sefyllfa chi yma.

This guide tells you about some of the most important points in the Equality Act. However, this guide doesn’t cover all your rights. Get advice if you think you’re being discriminated against, even if we don’t cover your situation here.

 

Date: Wed Jun 22 15:59:08 BST 2011

Full Document

Published 22 June 2011