Ffurflen

Cais gan unigolyn am wybodaeth ynghylch cherbyd (ffurflen V888W)

Defnyddiwch ffurflen V888W i wneud cais am wybodaeth o gofnodion cerbyd y DVLA.

Dogfennau

V888W

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at alternative.format@dvla.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("V888W"), and its reference (Unique reference: V888W).

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych am wneud cais am wybodaeth ynghylch:

 • eich cerbyd
 • cerbyd a gofrestrwyd i chi yn y gorffennol
 • ceidwad cofrestredig cerbyd sydd wedi’i gofrestru i rywun arall

Os ydych am wneud cais am wybodaeth ynghylch ceidwad cofrestredig cerbyd sydd wedi’i gofrestru i rywun arall, mae’n rhaid i chi ddangos ‘achos rhesymol’ am eisiau cael y wybodaeth hon a sut y caiff ei defnyddio.

Published 1 Awst 2010
Last updated 19 Mehefin 2018 + show all updates
 1. Welsh PDF updated
 2. Updated pdf.
 3. Updated version
 4. Added translation
 5. Details information updated
 6. PDF updated
 7. PDF updated
 8. V888W PDF updated.
 9. Added translation
 10. English PDF updated.
 11. Welsh version (V888W) updated.
 12. PDF attachment updated.
 13. Latest version of V888 form added.
 14. Fee reintroduced for getting information about a vehicle that was previously registered, or is registered in your name.
 15. Removal of the £5 fee for a vehicle that was previously registered, or is registered in your name.
 16. updated version of the V888.
 17. New version of the V888 published.
 18. First published.