Impact assessment

The Civil Contingencies Act 2004 (Contingency Planning) (Amendment) Regulations 2012: impact assessment

Impact assessment relating to the Civil Contingencies Act 2004 (Contingency Planning) (Amendment) Regulations 2012.