Cyfarwyddyd

Credydau treth: taflen gymorth anabledd TC956

Dod i wybod a ydych yn gymwys ar gyfer elfen anabledd y Credyd Treth Gwaith.

Dogfennau

Credydau treth: taflen gymorth anabledd TC956

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Credydau treth: taflen gymorth anabledd TC956").

Manylion

Mae’r daflen wybodaeth hon yn egluro’n fanwl y 3 amod y mae’n rhaid i chi eu bodloni i fod yn gymwys ar gyfer elfen anabledd y Credyd Treth Gwaith.

Mae’r amodau fel a ganlyn:

  • rydych fel arfer yn gweithio 16 awr neu fwy’r wythnos
  • mae gennych anabledd sy’n golygu eich bod dan anfantais o ran cael swydd
  • rydych yn cael, neu wedi bod yn cael, budd-dal cymwys mewn perthynas â salwch neu anabledd

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth, ac maent yn adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau EM adeg eu hysgrifennu.

Published 31 Mawrth 2014
Last updated 1 Hydref 2017 + show all updates
  1. The TC956 disability helpsheet has been updated to reflect the October 2017 changes.
  2. The TC956 Disability Helpsheet has been updated to reflect October 2016 changes.
  3. The latest version of form TC956 has been added to this page.
  4. The 2015 to 2016 form has been added to this page
  5. First published.