Ffurflen

Tâl Salwch Statudol: hysbysiad o salwch gan y cyflogai (SC2)

Defnyddiwch ffurflen SC2 os ydych yn gyflogai, wedi bod yn sâl am 4 diwrnod neu ragor yn olynol a bo angen i chi hawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) oddi wrth eich cyflogwr.