Ffurflen

Datganiad y cyflogai ynghylch salwch er mwyn gwneud cais am Dal Salwch Statudol

Os ydych yn gyflogai ac angen gwneud cais am Dâl Salwch Statudol o'ch cyflogwr defnyddiwch ffurflen SC2.

Dogfennau

Employee’s statement of sickness (SC2)

Tâl Salwch Statudol (SC2)

Manylion

Defnyddiwch ffurflen SC2 os ydych yn gyflogai, rydych wedi bod yn sâl am 4 diwrnod neu ragor yn olynol a bo angen i chi gwneud cais am Dâl Salwch Statudol (SSP) oddi wrth eich cyflogwr.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen rhowch hi i’ch cyflogwr. Bydd hyn yn helpu’r cyflogwr i benderfynu os gallwch gael Tal Salwch Statudol. Cadwch gopi er eich gwybodaeth.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn y gallwch ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd ond wedi ei chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei chwblhau.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

Tâl Salwch Statudol: canllaw cyflogai
Arweiniad ynghylch faint yr ydych yn ei dderbyn, cymhwyster, sut i wneud cais, nodiadau ffitrwydd ac anghydfodau.

Published 10 Gorffennaf 2014
Last updated 6 Ebrill 2015 + show all updates
  1. An updated form SC2 for employees who have been sick for 4 or more days in a row and need to claim Statutory Sick Pay (SSP) from your employer has been published.
  2. Added translation