Business tax – form

Tâl Salwch Statudol: hysbysiad o salwch gan y cyflogai (SC2)

Defnyddiwch ffurflen SC2 os ydych yn gyflogai, wedi bod yn sâl am 4 diwrnod neu ragor yn olynol a bo angen i chi hawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) oddi wrth eich cyflogwr.

Documents

Manylyn

Arian yw’r SSP a delir i chi gan eich cyflogwr os ydych yn sâl neu os na allwch weithio a’ch bod yn bodloni’r amodau cymwys i gyd.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn y gallwch ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd ond wedi ei chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei chwblhau.

Ffurflenni ac arweiniad perthynol

Tâl Salwch Statudol: canllaw cyflogai
Arweiniad ynghylch faint yr ydych yn ei dderbyn, cymhwyster, sut i wneud cais, nodiadau ffitrwydd ac anghydfodau.