Ffurflen

Rhoi gwybod am eich cyflwr meddygol (ffurflen SL1W)

Rhoi gwybod i’r DVLA am fathau penodol o gyflyrau cysgu os ydych yn yrrwr car neu feic modur.

Dogfennau

SL1W

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at alternative.format@dvla.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("SL1W").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am y cyflyrau hyn:

Edrych ar y rhestr o gyflyrau iechyd os nad yw un chi wedi’i restri.

Defnyddiwch ffurflen wahanol i roi gwybod am y cyflyrau hyn os oes gennych drwydded lori, bws neu fws moethus.

Cael gwybod beth sy’n digwydd ar ôl i roi gwybod i’r DVLA.

Published 11 Mawrth 2013
Last updated 22 Mai 2018 + show all updates
 1. PDF updated
 2. PDF updated
 3. PDF updated
 4. Updated PDFs.
 5. SL1 and SL1W form updated
 6. Updated latest Welsh version
 7. PDF updated.
 8. PDF updated
 9. Added translation
 10. Updated version
 11. Latest version of the SL1 added.
 12. First published.