Personal tax – form

Hunanasesiad: Cais i leihau taliadau ar gyfrif (SA303)

Defnyddiwch y ffurflen SA303 i wneud cais i leihau eich taliadau Hunanasesiad ar gyfrif.

Documents

Manylyn

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Defnyddiwch y ffurflen SA303 i leihau taliadau Hunanasesiad ar gyfrif, er enghraifft, pan:

  • mae elw eich busnes neu incwm arall yn cwympo
  • mae’r rhyddhad treth y mae hawl gennych iddo yn codi