Adroddiad annibynnol

Ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar etholiadau Mai 2016 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi yr ymated i adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar etholiadau Mai 2016 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru