Adroddiad annibynnol

Ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar etholiadau Mai 2016 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi yr ymated i adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar etholiadau Mai 2016 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Dogfennau

UK Government’s response to the report of the Electoral Commission on the May 2016 elections to the National Assembly for Wales

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at correspondence@walesoffice.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("UK Government’s response to the report of the Electoral Commission on the May 2016 elections to the National Assembly for Wales").

Ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar etholiadau Mai 2016 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at correspondence@walesoffice.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar etholiadau Mai 2016 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru").

Manylion

Manylion am.adroddiad y Comisiwn a’i ymchwil i farn y cyhoedd.

Published 14 Medi 2017