Ffurflen

TWE: treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn (P11D(b))

Defnyddiwch ffurflen P11D(b) i ddatgan y cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A sy'n ddyledus ar dreuliau a buddiannau, ac i ddatgan eich bod wedi anfon ffurflenni P11D i Gyllid a Thollau EM (CThEM).

Dogfennau

Rhoi gwybod i CThEM ar-lein (mewngofnodi drwy ddefnyddio Porth y Llywodraeth)

TWE: treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn (P11D(b)) (defnyddiwch y fersiwn hwn os ydych yn asiant neu os na allwch ddefnyddio'r ffurflen ar-lein)

Manylion

Bydd yn rhaid i chi anfon un ffurflen P11D(b) a fydd yn cwmpasu pob cyflogai o dan eich cyfeirnod cyflogwr.

Os oes gennych fwy nag un math o gyflogai, mae’n rhaid i chi ychwanegu cyfanswm y buddiannau ar gyfer pawb yn y cynllun TWE a’i gynnwys ar yr un ffurflen.

Pan fo gennych fwy nag un cyfeirnod cyflogwr, dylech lenwi ffurflen P11D(b) ar gyfer pob un.

Er mwyn rhoi gwybod i CThEM, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn cyflwyno’r gwasanaeth.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd yn rhaid i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth ynghylch porwyr.

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen yn gyfan gwbl cyn i chi allu ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i chwblhau’n rhannol, felly rydym yn awgrymu eich bod yn casglu’ch holl wybodaeth ynghyd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Arweiniad a ffurflenni perthynol

TWE: treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn (P11D Canllaw)
Defnyddiwch y P11D Canllaw i’ch helpu i lenwi ffurflenni P11D a P11D(b).

Treuliau a buddiannau ar gyfer cyflogwyr
Arweiniad ar gyfer cyflogwyr a ddarparodd dreuliau neu fuddiannau ar gyfer cyflogeion neu gyfarwyddwyr.

TWE: treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn (ffurflen ar-lein)
Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn gyflogwr a bod angen i chi ddatgan treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn i CThEM. Mae’n cynnwys y ffurflenni P11D a P11D(b).

TWE: treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn (P11D)
Defnyddiwch ffurflen P11D os ydych yn gyflogwr a bod angen i chi hysbysu ynghylch treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn ar gyfer cyflogeion a chyfarwyddwyr.

Published 4 Gorffennaf 2014
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
  1. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2018 to 2019.
  2. An online forms service is now available.
  3. New form published for 2017 to 2018
  4. Annual updates made.
  5. Welsh version of (P11D(b)) added to this page
  6. First published.