Ffurflen

Yswiriant Gwladol: cais am eithriad rhag talu cyfraniadau Dosbarth 2 (CF10)

Defnyddiwch y ffurflen CF10 i wneud cais am eithriad rhag cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 os ydych yn hunangyflogedig a bod eich enillion net o hunangyflogaeth islaw’r trothwy perthnasol.

This cyhoeddiad was withdrawn on

This publication was originally archived on 6 April 2015.

Dogfennau

Cais am eithriad rhag talu cyfraniadau Dosbarth 2 2014 i 2015 (CF10)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais am eithriad rhag talu cyfraniadau Dosbarth 2 2014 i 2015 (CF10)"), and its reference (Unique reference: CF10 (Cymraeg)).

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen CF10 i wneud cais am eithriad rhag cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 os ydych yn hunangyflogedig a bod eich enillion net o hunangyflogaeth islaw’r trothwy perthnasol.

Published 24 Mehefin 2014