Ffurflen

Yswiriant Gwladol: cais am eithriad rhag talu cyfraniadau Dosbarth 2 (CF10)

This cyhoeddiad was withdrawn on

This publication was originally archived on 6 April 2015.

Defnyddiwch y ffurflen CF10 i wneud cais am eithriad rhag cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 os ydych yn hunangyflogedig a bod eich enillion net o hunangyflogaeth islaw’r trothwy perthnasol.