Cyfarwyddyd

Hysbysiad methu prawf MOT: samplau

Samplau o hysbysiadau methu prawf MOT y gellir eu rhoi i chi pan fydd eich cerbyd yn methu’r prawf.

Dogfennau

Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT: dyluniad cyfredol

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at gov.uk.publishing@dvsa.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT: dyluniad cyfredol"), and its reference (Unique reference: DVSA VT30W).

Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT: hen ddyluniad

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at gov.uk.publishing@dvsa.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT: hen ddyluniad"), and its reference (Unique reference: DVSA VT30W).

Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT wrth gefn: dyluniad cyfredol

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at gov.uk.publishing@dvsa.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT wrth gefn: dyluniad cyfredol"), and its reference (Unique reference: DVSA CT30).

Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT wrth gefn: hen ddyluniad

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at gov.uk.publishing@dvsa.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwrthodiad tystysgrif brawf MOT wrth gefn: hen ddyluniad"), and its reference (Unique reference: DVSA CT30).

Manylion

Cewch dystysgrif os yw’ch cerbyd yn methu MOT. Mae’r samplau hyn yn dangos sut y gall edrych.

Os nad yw’r system gyfrifiadurol MOT yn gweithio, bydd y profwr MOT yn llenwi tystysgrif ‘wrth gefn’. Dim ond yn Saesneg y mae’r rhan sydd wedi’i hargraffu.

Newidiadau i ddyluniad tystysgrifau

Mae dyluniad y dystysgrif MOT wedi newid. Mae hyn oherwydd bod namau wedi dechrau cael eu categoreiddio’n wahanol o 20 Mai 2018.

Published 21 Gorffennaf 2017
Last updated 20 Mai 2018 + show all updates
  1. Updated the page following the introduction of changes to the MOT test on 20 May 2018.
  2. Added samples of the new design of MOT certificates because defects will be categorised differently from 20 May 2018.
  3. First published.