Ffurflen

Prydlesi: cymalau penodedig (testun)

Cymalau penodedig ar gyfer prydlesi (testun)

Dogfennau

Prydlesi: cymalau penodedig (testun)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Prydlesi: cymalau penodedig (testun)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofnodi’r cymalau penodedig ar gyfer prydles.

I ganfod ble i anfon y ffurflen wedi’i llenwi, gweler Cyfeiriad y Gofrestrfa Tir ar gyfer ceisiadau.

Published 1 Hydref 2009