Cyfarwyddyd

Cynllun iaith Gymraeg Cofrestrfa Tir EM (CY58)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth am y gofrestr a'r hyn y gallwch ddisgwyl ei weld pan fyddwn yn ei chyhoeddi ar ffurf ddwyieithog (cyfarwyddyd ymarfer 58).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr a chynghorwyr cyfreithiol eraill ynghyd â’r cyhoedd a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 30 Ionawr 2016 + show all updates
  1. Section 9 has been amended as a result of a change to our email addresses.
  2. Link to the advice we offer added.
  3. First published.