Cyfarwyddyd

Cynllun iaith Gymraeg Cofrestrfa Tir EM (CY58)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth am y gofrestr a'r hyn y gallwch ddisgwyl ei weld pan fyddwn yn ei chyhoeddi ar ffurf ddwyieithog (cyfarwyddyd ymarfer 58).