Cyfarwyddyd

Geirfa o dermau cyfreithiol Cofrestrfa Tir EM

Termau cyfreithiol ar gyfer y rheiny sydd am ddelio â Chofrestrfa Tir EM trwy gyfrwng y Gymraeg

Dogfennau

Manylion

Paratowyd yr eirfa hon o dan Gynllun Iaith Cofrestrfa Tir EM.

Cysylltu

Cynllun iaith Gymraeg

Eleri Sparnon Jones
Cofrestrfa Tir EM Swyddfa Cymru
Tŷ Cwm Tawe
Ffordd y Ffenics
Llansamlet

Abertawe
SA7 9FQ

Published 5 Ebrill 2016