Adroddiad corfforaethol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir 2010 i 2011

Adroddiad blynyddol a chyfrifon y Gofrestrfa Tir ar gyfer y flwyddyn ariannol 2010 i 2011.

Dogfen

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010 i 2011

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at official.publishing@nationalarchives.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010 i 2011"), and its references (ISBN: 9780102971774, HC: 1158 2010-11).

Details

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu prif gyflawniadau’r Gofrestrfa Tir yn ystod y flwyddyn ariannol 2010 i 2011, ynghyd â’r risgiau a’r materion a wynebodd.

Mae’n cyflwyno gwybodaeth am:

  • lywodraethu
  • effeithlonrwydd, data, sicrwydd a gallu
  • datblygu a chyflwyno polisi

Yn ogystal, mae’n nodi sut y rheolwyd rhaglenni, prosiectau, cyllid, pobl a gwybodaeth.

Mae’r datganiadau ariannol a nodiadau yn nodi gwariant y Gofrestrfa Tir ar gyfer y 12 mis a’r sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2011.

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Senedd yn unol ag Adran 101 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002. Cyflwynwyd y cyfrifon i’r Senedd yn unol ag Adran 4(6)(a) o Ddeddf Cronfeydd Masnachu’r Llywodraeth 1973 fel y’i newidiwyd gan Ddeddf Masnachu’r Llywodraeth 1990. Gorchmynnwyd gan Dŷ’r Cyffredin i’w argraffu ar 30 Mehefin 2011.

Published 30 Mehefin 2011