Ffurflen

Treth Etifeddiant: Cais i drosglwyddo rhan o’r haen gyfradd sero nas defnyddiwyd (IHT402)

Defnyddiwch yr IHT402 gyda'r ffurflen IHT400 er mwyn trosglwyddo i ystâd yr ymadawedig, trothwy Treth Etifeddiant nas defnyddiwyd (neu 'haen gyfradd sero') gan y priod neu'r partner sifil a fu farw'n flaenorol.

Dogfennau

Treth Etifeddiant: Cais i drosglwyddo rhan o’r haen gyfradd sero nas defnyddiwyd (IHT402)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Treth Etifeddiant: Cais i drosglwyddo rhan o’r haen gyfradd sero nas defnyddiwyd (IHT402)").

Manylion

Defnyddiwch yr IHT402 gyda’r ffurflen IHT400 er mwyn trosglwyddo i ystâd yr ymadawedig, trothwy Treth Etifeddiant nas defnyddiwyd (neu’r ‘haen gyfradd sero’) gan y priod neu’r partner sifil a fu farw’n flaenorol.

Cael y meddalwedd iawn

Mae’n rhad i chi ddefnyddio Adobe Reader er mwyn gweld y ffurflen hon. Mae’n rhad ac am ddim i lawrlwytho Adobe Reader. Lawrlwytho’r fersiwn diweddaraf o Adobe Reader.

Published 4 Ebrill 2014
Last updated 5 Chwefror 2016 + show all updates
  1. IHT402 updated attachment replaced on the page.
  2. Added translation