Statutory guidance

Cynllun Iaith Gymraeg Cofrestrfa Tir EM

Mae’r cynllun hwn yn disgrifio sut y mae Cofrestrfa Tir EM yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal yng Nghymru.

Dogfennau

Manylion

Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gosod dyletswydd ar bob corff sector cyhoeddus i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. O ganlyniad, mae Cofrestrfa Tir EM wedi paratoi Cynllun iaith Gymraeg Cofrestrfa Tir EM o dan adran 21(3) y ddeddf a chafodd ei gymeradwyo’n llawn gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym Mawrth 1998.

Cymeradwywyd yr ail argraffiad yn Ionawr 2002, y trydydd yn Chwefror 2005 a’r pedwerydd ym Mawrth 2010.

Published 27 Ebrill 2016