Ffurflen

Hysbysu am ganlyniad penderfyniad credydwr (AM09)

Defnyddiwch y ffurflen hon i hysbysu am ganlyniad penderfyniad credydwr ar gynigion diwygiedig gweinyddwr.