Ffurflen

Hysbysu am ganlyniad penderfyniad credydwr (AM09)

Defnyddiwch y ffurflen hon i hysbysu am ganlyniad penderfyniad credydwr ar gynigion diwygiedig gweinyddwr.

Dogfennau

Manylion

Gellir defnyddio’r ffurflen hon i hysbysu Tŷ’r Cwmnïau am ganlyniad penderfyniad credydwr ar gynigion diwygiedig gweinyddwr.

Defnyddiwch y dudalen barhad i ddweud wrthym am ymarferwyr ansolfedd eraill, os bydd mwy na 2 yn gweithredu.

Published 6 Ebrill 2017
Last updated 24 Awst 2017 + show all updates
  1. Continuation page added.
  2. Added translation