Ffurflen

Hysbysu am orchymyn yn cyfyngu at ddatgelu (AM12)

Defnyddiwch y ffurflen hon i hysbysu am orchymyn llys yn cyfyngu at ddatgelu datganiad amgylchiadau neu gynigion mewn gweinyddiad.

Dogfennau

Manylion

Gellir defnyddio’r ffurflen hon i hysbysu Tŷ’r Cwmnïau am orchymyn llys yn cyfyngu at ddatgelu datganiad amgylchiadau neu gynigion mewn gweinyddiad.

Defnyddiwch y dudalen barhad i ddweud wrthym am ymarferwyr ansolfedd eraill, os bydd mwy na 2 yn gweithredu.

Published 6 Ebrill 2017
Last updated 24 Awst 2017 + show all updates
  1. Continuation page added.
  2. Added translation