Papur polisi

Polisi preifatrwydd DVLA

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae DVLA yn prosesu eich data personol. Yn benodol, mae’n esbonio sut fyddwn ni'n casglu, defnyddio, datgelu, trosglwyddo a storio eich data.

Dogfennau

Manylion

Nod DVLA yw cydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau diogelu data perthnasol wrth brosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae’r cyfreithiau hyn wedi eu sefydlu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac yn cynnwys mesurau yn cwmpasu diogelwch data, eich hawliau parthed eich data personol, a defnyddio a datgelu eich data.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y safonau y gallwch ddisgwyl gennym yn ein siarter gwybodaeth bersonol.

Published 24 Mai 2018
Last updated 3 Hydref 2018 + show all updates
  1. Attachment updated.
  2. Added translation
  3. First published.