Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: Cynllun y Diwydiant Adeiladu - cosbau am gofrestru anwir - CC/FS41

Mae'r daflen wybodaeth hon yn sôn am y cosbau y mae CThEM yn eu codi am gofrestru anwir yng Nghynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS).

Dogfennau

Compliance checks: Construction Industry Scheme - penalties for false registration - CC/FS41

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Compliance checks: Construction Industry Scheme - penalties for false registration - CC/FS41").

Gwiriadau cydymffurfio: Cynllun y Diwydiant Adeiladu - cosbau am gofrestru anwir - CC/FS41

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gwiriadau cydymffurfio: Cynllun y Diwydiant Adeiladu - cosbau am gofrestru anwir - CC/FS41").

Manylion

Arweiniad yn unig yw taflenni gwybodaeth Cyllid a Thollau EM, ac maent yn adlewyrchu’i safbwynt adeg eu hysgrifennu.

Published 29 Medi 2017